DUYURULAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Işık Menkul Kıymetler A.Ş. olarak güvenliğinizi göz önünde bulundurarak bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin korunması kanunu’nun (kvkk) 11. Maddesi çerçevesinde haklarınız; Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Işık Menkul Kıymetler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz yukarıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Genel Müdürlük, Şubeler, Elektronik İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel verilerin işlenmesinin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir.


Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Devamını Oku

İzmir İrtibat Büromuz Yönetim Kurulu Kararımız ve 04.04.2017 tarih ve 9298 sayılı ticaret sicil gazetesi yayınına istinaden kapatılmıştır.

01.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Merkez Adresimizi Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:12 Maslak Sarıyer İstanbul adresine taşınma kararı almıştır.
Resmi Bildirimler tarafımızdan yapılacaktır.

21 Mart 2017 tarih ve 9288 sayılı ticaret sicil gazetesi ilanına istinaden Ankara İrtibat Bürosu kapanış işlemleri tamamlanmış olup resmi bildirimler tarafımızdan yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 20.07.2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda 2016 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 01.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurulunda Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulunda Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.

Önemli Duyuru : Şirket Ünvan değişikliği

Şirketimizin ünvanı “IŞIK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ” olarak değişmiştir. Değişiklik 12.12.2012 tarihinde tescil edilmiş ve 18.12.2012 tarih, 8217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.


Devamını Oku

Risk Bildirim Formu

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Risk Bildirim Formu için tıklayınız


Sermaye Piyasası İşlemleri - Risk Bildirim Formu için tıklayınız


Türev Araçlar - Risk Bildirim Formu için tıklayınız

Devamını Oku

Kadıköy irtibat büromuz kapanmıştır. Bilgilerinize arz olunur.

Merkezi kayıt kuruluşu duyurusu

e-CAS, Merkezi Kayit Kurulusu’nun yatirimci bilgilendirme hizmetleri kapsaminda devreye aldigi sistemdir.

Bu sistem ile yatirimcilarin hesaplarinda bulunan hisse senetlerine iliskin olasi hata ve suistimallerin, yatirimcilar tarafindan aninda farkedilmesi amaçlanmis ve olusabilecek münferit ya da sitematik risklerin azaltilmasi, yok edilmesi amaçlanmistir.

Yatirimcilarin e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET Portali’na üye olmalari gerekmektedir.


Degerli müsterimiz;


MKK Tarafindan olusturulan sistem ile, Merkezi Kaydi Sistem’de yeralan hesaplarda hareket olusmasi halinde yatirimcilarin anlik olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmeleri saglanacaktir. Bu sisteme dahil olabilmeniz için mutlaka e-YÖNET Portali’na bizzat üye olmaniz gerekmektedir.


e-Yönet Portali’na MKK Sicil Numaraniz ve sifreniz ile üye olabilirsiniz.


Sicil numaraniz ve sifrenizi bilmiyorsaniz ya da unuttuysaniz;


• Yatirim uzmaniniz araciligi ile Entez Menkul Deðerler'e basvurarak bu bilgileri talep edebilirsiniz.

ya da


• e-DEVLET Altyapisini kullanarak sifrenizi olusturabilir ve TC Kimlik Numaraniz ile portala giris yapabilirsiniz.Devamını Oku