YASAL UYARI

Yasal Uyarı Işık Menkul Değerler A.Ş.’nin Internet sitesinde yer alan tüm veriler ve bilgiler halka açık ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Söz konusu veri ve bilgilerin doğru, tam ve güvenilir olması için azami özen gösterilmektedir. Teknik olanaklar ve yasal kısıtlamalar çerçevesinde olanaklı olan düzey.de veri ve bilgilerin güncelliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu özene rağmen Işık Menkul Değerler A.Ş. isteği ve/veya bilgisi dışında, yanlış ve/veya eksik ve/veya gecikmiş, veri ve bilgilerin bulunması yüzünden doğabilecek sakıncalara ilişkin olarak Işık Menkul Değerler A.Ş.’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Halka açık veri ve bilgiler ve bunlara dayanarak oluşturulan görüşler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek veri, bilgi ve görüşlerden farklılık gösterebilirler. Bu veri, bilgi ve görüşler, yatırımcılara, kendilerinin oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemektedir ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde kesin tavsiye niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında birebir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Işık Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yeralan görüş ve düşüncelerin Işık Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Işık Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları, hakkında rapor yazılan veya görüş beyan edilen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote şirketler ile halka arza aracılık ve/veya danışmanlık niteliğinde zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak birebir ilişkiye girmiş ya da bu şirketlerin hisse senetlerinde işlem gerçekleştirmiş olabilirler.

© 2010 Işık Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Işık Menkul Değerler A.Ş.'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu İnternet sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.