YETKİ BELGELERİMİZ

Işık Menkul Kıymetler A.Ş 'nin faaliyet alanlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen lisans belgeleri

Geniş Yetkili Aracı Kurum Faaliyet Belgesi