Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Menkul kelimesi “bir yerden bir yere taşınabilir maddi varlık” anlamına gelir. “Menkul kıymet” ise değiş tokuş edilebilir, devredebilir finansal değer taşıyan finansal enstrümanlara verilen addır. Belirli kanun ve kurallara bağlı olan değerli evraklar, şirketler ve kişiler tarafından rastgele çıkarılamaz, Sermaye ve Piyasalar Kurumu’ndan izin alınması gerekir. Aksi takdirde belirli bir tutarı temsil eden bu evraklar ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 


Sabit Getirili Menkul Kıymet Nedir? 

Sabit getirili menkul kıymet, vade sonuna kadar elde tutulduğunda belirli bir getiriyi garanti eden, anapara garantili ve sabit dönemsel faiz ödemeleri şeklinde bir getiri sağlayan bir yatırımdır. Sabit getirili bir menkul kıymetin ödemeleri önceden bilinir. Sabit getirili menkul kıymetler, alacaklılık hakkı sağlar, belirli bir meblağı temsil eder, dönemsel gelir getirir, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetleridir. Yatırımcıların çoğu bu nedenle vade sonuna kadar sabit getirili evrakları portföyünde tutar. 


Sabit Getirili Menkul Kıymet Örnekleri 


Tahviller

Vade süreleri 1 yıldan uzun olan borç senetlerine tahvil denir. Devletin veya şirketlerin kaynak yaratmak amacıyla ihraç ettikleri senetlere banka veya borsa piyasası aracılığıyla yatırım yapılabilir. 


Hazine Bonoları

1 yıldan kısa vadeli olan borç senetlerine ise Hazine Bonosu adı verilir.


Repolar

Repo, bono, tahvil gibi sabit faiz getirisine sahip menkul kıymetlerin önceden belirlenmiş faiz getirisinde ve şartlarda ileride geri satın alınması güvencesiyle satılmasıdır. Taraflardan birinin ilgili menkul kıymeti ileride geri almak vaadiyle satmasına repo, karşı tarafın bu menkul kıymeti ileride geri satmak vaadiyle almasına ters-repo denir.


Eurobond (Eurotahvil)

Devletler veya şirketlerin, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden ihraç edilen orta veya uzun vadeli borçlanma araçlarıdır.